Kullanım ve Gizlilik

Web İçerik Yöneticisi, kullanıcıların http://www.webicerikyoneticisi.com/ sitesi üzerinden ilettikleri kişisel bilgilerini, Gizlilik Politikası ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında, üçüncü kişilere açıklamayacaktır. Kişisel bilgiler, ad soyadı, adresi, telefon numarası, e-posta adresi gibi kullanıcıyı tanımlamaya yönelik her türlü diğer bilgiyi içermekte olup kısaca Gizli Bilgiler olarak anılacaktır.

Web İçerik Yöneticisi, işbu Gizlilik Politikası ile kişisel bilgileri herhangi bir şirket veya üçüncü kişilere açıklamayacaktır. Web İçerik Yöneticisi, kişisel bilgileri kendi bünyesinde müşteri profili belirlemek ve istatistiksel çalışmalar yapmak amacıyla kullanabilecek ve sadece bu çalışmaların yapılması amacıyla 3.kişiler ile paylaşabilecektir.

Web İçerik Yöneticisi, kişisel bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümlülüğü olarak addetmeyi, gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. Web İçerik Yöneticisi’nin gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, http://www.webicerikyoneticisi.com/ sitesine ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda gizli bilgilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, Web İçerik Yönetisi’nin herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

Web İçerik Yöneticisi, kullanıcılara ve kullanıcıların http://www.webicerikyöneticisi.com/ sitesinin kullanımına dair bilgileri, teknik bir iletişim dosyasını (Kurabiye-Cookie) kullanarak elde edebilir. Ancak, kullanıcılar dilerlerse teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyası gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde tarayıcı ayarlarını değiştirebilirler.

Özel olarak belirtilmediği taktirde bu web sitesinde yer alan bilgiler webicerikyoneticisi.com’un önceden yazılı izni alınmaksızın hiçbir şekilde kopyalanamaz,çoğaltılamaz, yeniden yayınlanamaz, sunulamaz, gönderilemez ve aktarılamaz.